Uitgezonderd aandacht wegens jouw eigen welzijn, verschuift dit accent uiteraard (tevens) tot dit voortbouwen op en uitbouwen van je mogelijkheden. Mogelijkheden in termen van: een andere dan je vorige functie en gewoonlijk verder bij een overige baas.Een toekomstige chef wensen zijn persoon die weet wat deze verlangen is, echt in zijn vel zit en k… Read More


Bij ons  re-integratietraject draait het tenslotte om werkhervatting behalve het evenement waar men op dat ogenblik gekomen in dienst is. Dikwijls wordt er van uitgegaan dat dit om zo vlug mogelijke werkhervatting dient te kunnen doch dat kan zijn niet totaal terug. Een tweede spoortraject kan zijn ook niet enkel gericht op ons zo snel mogelijke w… Read More


Re-integratie kan zijn nauwelijks standaard werk maar mensenwerk. Onze werkwijze kenmerkt zich dan ook via ons individuele aanpak. We gaan uit aangaande individuele talenten, kansen en ontwikkelingsmogelijkheden.leerwerkstage: bezigheden waarbij afspraken tussen werkgever en stagiair bestaan vastgelegd in een leerwerkovereenkomst ofwel beroepsprakt… Read More